Idea → RISE 2018.

(Average rating 5.0 based on 2 rating)

Salam Tahniah atas penganjuran RISE 2018, sangat2 menarik dan jauh lebih baik daripada RnI sebelum ini. Untuk tahun hdapan, saya cadangkan kita jemput penyertaan daripada politeknik. Ini kerana ramai almuni UTHM yang bekerja sebagai pensyarah memerlukan platform untuk publish paper dan hasil penyelidikan, asalkan kosnya murah, Saya juga mencadangkan agar kategori inovasi dinilai dari segi 'simplicity' dalam menyelesaikan masalah, bukan markah dari sego complexity. Ini kerana solution yang simple adalah lebih murah, praktikal, dan lebih mudah dikomersilkan. Wallahualam
Research
← Back

About

House of Ideas is a platform established by the Research Management Centre (RMC) of UTHM, for sharing ideas about living and working on campus sustainably. Get involved!

Developed by Pusat Teknologi Maklumat.

Social Links

Contact

Research Management Centre
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
86400 Parit Raja, Batu Pahat
Johor, Malaysia
Tel: +607-453 8397/8398/8498/8401
Fax: +607-453 8399
Email: