Idea → Penganjuran Sesi Perkongsian Ilmu.

19 Aug 2018

(Average rating 3.5 based on 4 rating)

Sesi perkongsian ilmu dan pengalaman kepada staf-staf akademik yg berkhidmat kurang 10 tahun perlu dibanyakkan agar faktor kepimpinan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran seimbang dapat dilaksanakan mengikut trend di UTHM. Penyampainya adalah terdiri daripada staf akademik yg telah berkhidmat lebih daripada 10 tahun.
Facilities and services
← Back

About

House of Ideas is a platform established by the Research Management Centre (RMC) of UTHM, for sharing ideas about living and working on campus sustainably. Get involved!

Developed by Pusat Teknologi Maklumat.

Social Links

Contact

Research Management Centre
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
86400 Parit Raja, Batu Pahat
Johor, Malaysia
Tel: +607-453 8397/8398/8498/8401
Fax: +607-453 8399
Email: